Otázka: 100 dokladů zdarma se počítá za každé jedno zúčtovací období nebo absolutně?


Odpověď: Počet dokladů je počítán absolutně bez ohledu na účetní období. To znamená, že když bez ohledu na dobu používání dosáhnete 100 zaúčtovaných dokladů, je potřeba přejít na placený tarif.Otázka: Je tarif Start omezen jinak než limitem 100 zaúčtovaných dokladů?


Odpověď: Jediné další omezení je v tom, že v jednu chvíli může pracovat pouze jeden uživatel.