Při importu plateb do aplikace Komerční banky Mojebanka Business nezapomeňte přepnout formát souboru pro odeslání na Kompatibilní média.