Otázka: Jak zadat počáteční stavy účtů účetní osnovy?


Odpověď: Počáteční stavy můžete upravit v sekci Nastavení -> Výchozí stavy účtů účetní osnovy.