Tato funkcionalita je přístupná všem našim uživatelům bez omezení. Stačí udělat tyto 3 kroky:
1) pokud jste tak ještě neučinili, tak se zaregistrovat zdarma v aplikaci iÚčto.cz
2) nastavit si účetní období, do kterých chcete zpětně přenést faktury z iDokladu
3) v iDokladu vygenerovat API klíče Client Id a Client Secret a to v sekci Nastavení -> Uživatel

Následně je klíče zadat v iÚčtu v sekci Nastavení/Synchronizace s iDoklad.Import se provede zhruba do půl hodiny a pak si už jen pro jistotu zkontrolujte, zda se vše přeneslo správně.