Můžete mít pod jedním účtem více firem. V každé firmě můžete mít více uživatelů zároveň. 


Podle výše tarifu se dále liší počet současně pracujících uživatelů. To znamená, pokud máte tarif „Start“  nebo „Standard“ , tak ve chvíli kdy jste přihlášeni do aplikace a někdo z vaší firmy se připojí ke stejné firmě, tak Vás aplikace odhlásí s tím, že se připojil někdo jiný.


Nejjednodušším řešením je navýšení tarifu, kde máte možnost více uživatelů pracujících naráz.