Otázka: Je možné smazat doklady?


Odpověď: Ano, je to možné. Rozlišujeme dvě situace - poslední vystavený doklad nebo doklad uprostřed číselné řady.


1) Pokud mažete poslední doklad, pak jej smažete úplně (toto neplatí pokud je na něj navázán jiný doklad, např. platba). A když smažete poslední doklad v řadě, tak je potom posledním ten, co byl do teď předposlední ;)


2) Pokud však mažete uprostřed, doklad musí kvůli kontinuity číselné řady v účetnictví zůstat jako stornovaný.