Otázka: Proč je dobré účetní období uzavřít?

Odpověď: Jeden z důvodů, proč je potřeba ho vůbec uzavírat, je ten, aby se Vám převedli konečné zůstatky účtů na počáteční stavy účtů do nového účetního období.


Celé období se jednoduše uzavře pod stejnou kartou, kde jsme otevírali období nové.
            Scrollnete dolů na Účetnictví.

            Kliknete na Účetní období.            Zde stačí kliknout na tlačítko Uzavřít období.
            Je možné, že se Vám zobrazí toto hlášení:
Na místě vydaných faktur může být jakýkoliv jiný doklad. Potom je tedy nutné přejít do dané záložky a         doklad(y), na který(é) Vás systém upozorňuje, řádně zaúčtovat. Po tomto kroku se vraťte zpět a znovu uzavřete období. Zobrazí se další hlášení:
Tohoto hlášení se nezalekněte. Uzavřené období jde dále vždy znovu bez problémů otevřít přes tlačítko Zrušit uzávěrku.