Kurzové rozdíly

Změněno dne Wed, 18 May 2022 v 11:53 AM

Jak účtovat kurzové rozdíly

Kurzové rozdíly vznikají u pohledávek nebo peněžních prostředků v cizí měně či závazků vůči zahraničním partnerům v důsledku toho, že zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v české měně a při pohybu kurzu domácí měny k měně cizí se hodnota těchto aktiv nebo pasiv mění.


Kurzové rozdíly v účetnictví

Ke kurzovým rozdílům dochází v důsledku nesouladu kurzů mezi obdobími, se kterými souvisí jednotlivé účetní případy. To znamená, že pohledávku či závazek musíme vždy přepočítat platným kurzem dané měny a to u pohledávky v den vystavení faktury a u závazku v den, kdy faktura došla, ale i v den, kdy byla zaplacena faktura, a to již máme jiný kurz. Takto vzniklý kurzový rozdíl ovlivňuje hospodářský výsledek a je daňově účinný.


Přepočet na českou měnu musíme provádět při účtování:

 • pohledávek a závazků
 • cenných papírů
 • cenin
 • derivátů
 • valutových pokladen
 • podílů v obchodních společnostech
 • opravných položek a rezerv, které jsou vyjádřeny v cizí měně.

 


Majetek a závazky se oceňují:

 • k okamžiku uskutečnění účetního případu,
 • ke konci rozvahového dne a nebo
 • k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje.


Každá firma si stanoví zásady pro používání kurzů pro přepočet a může si vybrat z následujících variant:


pevný kurz – je platný po určité období, o kterém rozhoduje účetní jednotka, a nebo

aktuální (denní) kurz, tj. kurz vyhlášení ČNB – použije se kurz vyhlášený ke dni uskutečnění účetního případu nebo                                                                                     kurz vyhlášený k předcházejícímu dni.

 


Účtování kurzových rozdílů je upraveno v zákoně o účetnictví, ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., a v ČUS č. 006 – Kurzové rozdíly.


Kurzové rozdíly účtujeme na výsledkové účty:


 • Kurzový rozdíl ztráta – vzniká, když je aktuální kurz vyšší než kurz předchozí = vzniká náklad
 • Kurzový zisk – vznikne, když je aktuální kurz nižší než kurz předchozí = vzniká výnos


Každá účetní jednotka musí na konci účetního období přecenit závazky, pohledávky a cizí měnu aktuálním kurzem ČNB a zaúčtovat případné kurzové rozdíly.


Každá obchodní společnost má ze zákona povinnost vést účetnictví v české měně. Pokud jsou ale některé faktury přijaté, faktury vystavené, cenné papíry nebo podíly vyjádřeny v cizí měně, použije se současně i cizí měna. V takovém případě je třeba zaúčtovat kurzové rozdíly.


Cizí měna se přepočítává:

 • denním kurzem

                    – což je aktuální kurz ke dni uskutečnění účetního případu, který vyhlašuje ČNB

 • pevným kurzem

                    – který platí po určité období (rok, čtvrtletí, měsíc…), kurz se může během                               různých období měnit


Přehled kurzů najdete v sekci Nastavení -> Kurzovní lístek z ČNB.


Můžete si nastavit, jakým kurzem budete přepočítávat cizí měny. V záložce “Nastavení – účetnictví – Typ kurzovního lístku”. Můžete zvolit z možností: denní, měsíční, čtvrtletní, roční. iÚčto si podle toho potom stahuje dané kurzy od ČNB a přepočítává podle zvoleného typu.


Kurzové rozdíly můžou vzniknout jako:

 • kurzové ztráty

                    – vzniká náklad (dojde ke zvýšení aktuálního kurzu oproti dřívějšímu), účtuje se jako Kurzové ztráty.


 • kurzové zisky

                    – vzniká výnos (dojde při snížení aktuálního kurzu oproti dřívějšímu), účtuje se jako Kurzové zisky.


Příklad:

Když přijmete ze zahraničí fakturu přijatou, zaúčtujete ji v dané cizí měně. Automaticky se přepočítá dle denního kurzu a zaúčtuje se v české měně. Úhradu provedete jako výdej v české měně. Protože mezi vystavením faktury a její úhradou vzniká určitý časový odstup, vznikají kurzové rozdíly.


Pokud ve finále účetní jednotka zaplatí méně než je částka na faktuře – jedná se o kurzový zisk, pokud více – kurzová ztráta.Faktura přijatá v cizí měně
Úhrada faktury

 • Zkontrolujete údaje
 • Vyplníte Výši úhrady v měně bankovního účtu
 • Dole uvidíte automaticky vypočítaný kurzový rozdíl
Zaúčtování kurzového rozdílu

Kurzový rozdíl je vázaný na fakturu. Po uložení platby se vám objeví vydaná platba.
Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyplňte krátký dotazník a rádi vám vypracujeme individuální nezávaznou nabídku.

Potřebujete s něčím pomoci nebo poradit?

Víme, že pro mnohé z vás je hlavním úskalím podnikání následné vedení účetnictví pro e-shop, proto také nabízíme vytvoření metodiky účtování pro jednotlivé firmy, kontrolu vedení účetnictví a přípravu dokumentů pro státní správu a také možnost kompletního vedení účetnictví z naší strany. V případě vašeho zájmu nás tedy neváhejte kontaktovat, obratem se vám ozveme.


Podívejte se na další tipy na používání naší aplikace.

Odebírejte náš kanál: https://goo.gl/ZpqcX9
Výuková videa naleznete https://goo.gl/QrJQnN
Pravidelné webináře tady: https://goo.gl/BRS4p9Další články, které by vás mohly zajímat:


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit