Otázka: Platba tarifu se váže na uživatelský účet nebo subjekt?


Odpověď: Platí se vždy za jeden účetní subjekt (firmu). Pokud by se platba vztahovala na uživatelský účet, nebylo by možné náklad na provoz aplikace jednoduše dělit mezi jednotlivé subjekty.