Otázka: Chystáte v iÚčtu také skladové hospodářství?


Odpověď: Skladové hospodářství jako součást iÚčta v tuto chvíli neplánujeme. Máme však v úmyslu propojit iÚčto s jinou aplikací, která je na skladové hospodářství zaměřena.


K dispozici je skladová evidence a je dostupná od tarifu pokročilý. Viz náš webinář.


Webinář 7. Ceník a Skladová evidence