Otázka: Chystáte v iÚčtu také skladové hospodářství?


Odpověď: Skladové hospodářství jako součást iÚčta v tuto chvíli neplánujeme. Máme však v úmyslu propojit iÚčto s jinou aplikací, která je na skladové hospodářství zaměřena.