Tato funkce umělé inteligence provede strojové porovnání položek dokladu s vašimi již zaúčtovanými doklady a to v návaznosti na subjekt a texty položek. Následně vše vyhodnotí a provede návrh zaúčtování. Strojově navržené položky poznáte podle oranžového ohraničení.


Potom stačí při vystavování faktury vydané vybrat zákazníka (popř. u faktury přijaté dodavatele).


A rázem se vám na faktuře automaticky vyplní povinné údaje jakými jsou Typ účetní položky a Typ DPH.


V posledním kroku stačí doplnit všechny ostatní potřebné údaje, např. datum vystavení, datum splatnosti, bankovní účet, měnu, ale hlavně také kolik čeho a za kolik jste nakoupili či prodali. Nakonec nezapomeňte fakturu uložit.


Návrh zaúčtování položek aktivujete v nastavení zaškrtnutím volby Návrh zaúčtování položek a je v základu nastaven jako aktivní.


Na funkci Automatického návrhu zaúčtování navazuje další funkce využívající umělé inteligence, funkce Automatické zpracování účetních dokladů. Tato funkce zahrnuje nahrání dokladu, následné rozpoznání jeho položek za použití umělé inteligence, přehlednou rekapitulaci pro případné ruční úpravy a následné odeslání vytěžených dat do formuláře příslušného dokladu. Samozřejmostí je také automatické připojení elektronické verze nebo skenu dokladu tak, aby byl vždy bezpečně archivován a snadno k nalezení.


Funkce umělé inteligence jsou budoucností zpracování účetních dokladů a iÚčto je v této oblasti průkopníkem.