REST API

Změněno dne St, 17 Leden v 5:12 ODPOLEDNE

REST API (čtení i zápis)

API iÚčto: Bezpečná automatizace zpracování dokladů


API iÚčto, založené na REST principu, poskytuje efektivní a bezpečný způsob automatizovaného zpracování dokladů pro e-shopy a další společnosti. Toto rozhraní, známé jako Application Programming Interface, využívá protokol HTTP pro manipulaci s různými typy dokladů, což zajišťuje flexibilitu a plynulost v přenosech dat mezi vašimi prodejními systémy a iÚčtem. Jeho hlavním přínosem je snadná integrace do existujících systémů a možnost automatizace rutinních úloh, což výrazně usnadňuje správu obchodních procesů.


Kompletní popis a návod k nastavení API iÚčto naleznete v následujících dokumentech:

SDK knihovnu nainstalujte do vaší apliakce pomocí composer require iucto/iucto-api-php-sdk

V součastné době API iÚčto podporuje přenos těchto dokladů:

Seznamy

Firma

Adresář

Doklady vydané

Doklady přijaté

Platby

Účetnictví

EET

Ceník a sklady

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit