Webinář 6. Základy používání aplikace iÚčto

Změněno dne Čt, 8 Únor v 2:45 DOPOLEDNE

Záznam webináře na téma používání aplikace iÚčto a následné Q&A.Textový přepis webináře:


Dobrý den, jmenuji se Václav Pospíšil a vítám vás u dnešního webináře. Dnes na téma základy používání aplikace iÚčto. Celý webinář dnes budu ukazovat na společnosti, která je plátcem DPH a vede tzv. podvojné účetnictví. Nicméně nebojte se, drtivá většina dnešní ukázky je použitelná i pro daňovou evidenci.


Také se předem omlouvám za vrzající stůl, který tam možná občas uslyšíte. Snažil jsem se to nějak vyřešit, ale bohužel to nešlo. A také doufám, že nedojde k přerušení, protože ten internet tady v posledních dnech dostává trošku zabrat. Tak pokud výpadku přece jenom dojde, tak prosím, chvilku vydržte, ono se to do minuty nejpozději obnoví.


Tak a začneme z lehká, jak tady teda v aplikaci iúčto, jednoduše používat funkce, které účetnictví umí. A začneme teda tady s zeleným tlačítkem, které bych vám chtěl představit, protože my jsme koukali, jak lidi vystavují faktury, A ta cesta k ním vede i rychleji, než když kliknete tady do faktur vydaných.


Teďka tady chvilku musíte počkat a tady dát vystavit fakturu. Dá se to všechno udělat rovnou po přihlášení tím, že kliknete na zelené tlačítko a tady kliknete na vydanou fakturu a už zadáváte fakturu. Další věcí, kterou si tady ukážeme, je právě vystavování faktury. Není na tom asi nic extra složitého, ale projdeme si ty věci, které si myslím, že by mohly spoustu uživatelů zajímat.


Začnu tím, jak vystavuju fakturu klasicky, to znamená vyberu kontakt, na který vystavuju, případně pokud nemám ještě založen, tak můžu tady vyplnit Ičo a načíst údaje podle ARESu, případně můžu tady vyplnit ty údaje ručně. Oproti minulosti, to by stalo za zmínku, už není povinná ulice, město a PSČ a tak dále, takže pokud evidujete vaše zákazníky jenom pod jménem, tak nyní už to jde a můžete zakládat kontakty fakt jenom z pár údaji.


A já teda teďka vyberu pro potřeby tady ty ukázky koncového zákazníka. Tady ty datumy, prosím vás pěkně. Datum vystavení, to je jasné, to je kdy ten doklad vznikl. DUZP, to je kdy vlastně vznikla tato služba, nebo kdy jste ji poskytli. DUZP a datum vystavení by se nemělo moc od sebe lišit, nejvíc by tam Snad mělo být 14 dní.


Datum splatnosti, to je jasné. Tady potom záleží na tom, jak máte dohodnuté vztahy s vaším zákazníkem. Můžete to taky, na místo přímého výběru datumu, teďka tady vidíte, že tady mám 14 dní od data vystavení, nicméně můžu to tady rychle překliknout třeba jenom na 7 dní. Další důležitou věcí je, že můžete posílat upomínku, Pokud ta faktura není zaplacená.


A teď tady bych se zastavil na chvilku a vysvětlím, jak tady tohle funkcionalita funguje. Zaprvé, aby se mohla upomínka odeslat, tak váš kontakt musí mít vyplněnou e-mailovou adresu, protože bez toho se nemají kam ty upomínky odesílat. A následně tady si vyberete, jak často by měla ta upomínka jít, Takže můžete v den splatnosti, týden po splatnosti, 14 dní po splatnosti, měsíc po splatnosti.


Toto jsou výchozí možnosti, které tady jsou přednastavené. Nejde s těma nic dělat, ale můžete jich zatrhnout více. Takže můžete takhle poslat až čtyři upomínky jednomu kontaktu. A teď pozor, ta důležitá věc. Ty upomínky se odesílají do chvíle. Tady otevřu. Dokud faktura není vedená jako zaplacená. Takže pokud zpracováváte třeba účetnictví s nějakým zpožděním, tak se může stát, že třeba ta faktura už je klidně týden zaplacená, ale vy jste ji akorát tady v účetnictví nezatrhli, nebo neuhradili, pardon.


A tím pádem se ty upomínky dál vašemu zákazníkovi posílají.


Co bych tady ještě zmínil, tak samozřejmě je možné vystavovat doklady i v cizích měnách, za předpokladu ovšem, že máte aktivní modul pro účtování cizích měn. A teď k samotné položce. Já tady už mám předvyplněno napovídání za účtování, k tomu se dostanu za chviličku. Nejdřív tady vyplním tu položku, dám třeba 500 Kč za kus, píšu tady něco a teďka.


Vidíte, že už tady mám předvyplněno, že prodávám zboží a že zdanitelné plnění je včera. Tady tohle se mi napovědělo na základě mých předchozích vystavených dokladů. U vydaných faktur se toto napovídání určuje právě na základě toho, jaké položky máte v těch dokladech vydaných. A bere se to napříč položkami.


Zatímco u přijatých dokladů je tahle vazba vázaná na kontakt dodavatele. To napovídání na základě těch předchozích účetních případů. Takže když odebíráte třeba pohonné hmoty a máte tady u benziny nastaveno, že jde o nákup pohonných hmot nebo nákup pohonných hmot, tak se vám tady bude na základě kontaktu, který vyberete v té faktuře přijaté, tak se vám bude napovídat za účtování.


U těch vydaných faktur se to bere plošně, nebere se ohled na kontakt, protože Jsme vycházeli z úvahy, že pokud děláte nějakou činnost, tak na straně vydaných dokladů jde většinou o jedno a to samé. Maximálně tady třeba bude prodej zboží a prodej služeb dohromady. V tom případě se vybírá to, co je častější.


To, co máte na faktuře, kolik je tam nejčastějších těch položek. Tak, to jsem se snad do toho nezamotal. Teďka tu fakturu uložím. Časté dotazy také jsou, jaký je rozdíl mezi uložením faktury a uložením a zaúčtováním faktury. Když tu fakturu jenom uložím, tak v tuhle chvíli není zaúčtovaná. zaúčtovaná znamená, že není v účetním deníku.


Takže já, kdybych se teďka podíval do účetního deníku, tak já tady tu fakturu nikde neuvidím. Tím pádem mi nevstupuje do přehledů a chová se prakticky, mám takový oblíbený příklad, jako koncept e-mailu. Takže máte ji tady, evidujete ji, ale máte z nějakého důvodu ještě potřebuji ji třeba zkontrolovat do budoucna, nebo máte nastaveno Workflow s vaší účetní, že vy zadáváte doklady a paní účetní následně ty doklady kontroluje a soustředí se právě na ty, které nejsou zaúčtované.


A teďka ve chvíli, kdy já tu fakturu zaúčtuji, tak jednak už se mi tady ukáže, kam se ty položky zaúčtovaly. Tady vidíte, že sice na faktuře byla jenom jedna položka, ale rozpadla se mi na dva řádky v účetním deníku, protože Jedno je základ, to znamená, ta tržba za to zboží, a druhý řádek je DPH. A teď, když se podíváme opět do účetního deníku, tak vidíte, že už mi to tady přibylo.


Takže teď už tady vidím tu fakturu v účetním deníku, už mi bude klasicky vstupovat do přehledu, třeba do DPH. Já se teď kouknu, hned poznám, jak to tam mám dál. Mazání dokladů, taky častý dotaz. Ukážu názorně. Mám tady fakturu 1 a fakturu 2. Když bych smazal teď fakturu 1, není na konci číselné řady.


Vidíte, že poslední fakturou v číselné řadě je tady ta dvojka. Takže já když bych smazal teď tu jedničku,


musím nejdřív smazat platbu, teprve potom můžu mazat fakturu, to je logické. Takže já se přesunu na tu platbu, kterou já tedy smažu


platbou, nemůžu smazat, protože je tam EET, tak jo, tak ještě vystavím jednu fakturu, ať můžu teda nějakou smazat, prostřed číselné řady, vteřinku.


Teď teda smažu tady tuto fakturu, která je uprostřed číselné řady. Jeho je obalená z obou stran fakturami. Teď, když ji smažu, tak ta faktura bude šedivá. Šedivá je právě proto, že je uprostřed číselné řady. Kdybyste ji smazali, tak vám tady vznikne díra a budete mít fakturu 1 a fakturu 3. A pak by vám třeba přišla kontrola z finančního úřadu a bude se ptát, kde je ta dvojka, co jste s ní dělali.


Může to třeba právě vést k tomu, že vás nařknou z nějakého podvodu nebo z něčeho takového. Takže proto zůstávají evidence o těch dokladech smazaných v účetnictví. Takže i když je smazaný, tak tady prostě bude svítit. Ten smazaný doklad se dá ovšem obnovit v případě, že třeba se ta situace změnila. Tak můžete prostě tu fakturu zase obnovit, když ji obnovíte.


Ještě jinak, když ji smažete, tak se odúčtuje, abyste viděli, že v tom účetním deníku není, jo, vidíte, já mám tady jedničku, kde je tady FV1, a pak až trojku.


A když já ji teďka obnovím, Tak v tuhle chvíli se ještě nic neděje. Můžete si to zkontrolovat i tady přes to zobrazení zaúčtování. Takže aby se zvrátila ta obnovená faktura do účetního deníku, je potřeba ji znovu zaúčtovat. Takže ji zaúčtuji ji, podívám se zpátky do účetního deníku a už je tady. A teď právě, když chcete mazat od konce, Tak tam ta díra v tom číslování nevzniká, takže já, když teďka smažu tu poslední fakturu, tak je pryč úplně.


Samozřejmě včetně účetního deníku.


Tak já doufám, že na vás nejsem moc rychlý, já se jenom rychle kouknu, jestli čirou náhodou nemáme nějaký dotaz, třeba nemáme. Každopádně, kdybyste chtěli, tak já občas kouknu do chatu, jestli tam není. Jestli tam není nějaký dotaz a kouknu do mých poznámek, co tam máme dál. Mazání dokladu jsme si prošli. Tak teď faktura přijatá, která je v podstatě stejná jako faktura vydaná, ale jsou tam drobné rozdíly, především tady v těch datumech. A to si teď vysvětlíme. Já už tady mám připravenou jednu fakturu jako ukázku a teďka všimněte si, že jsem v účetním období roku 20, ale faktura, ještě když se koukneme, jak vypadá ta faktura, tak když se podíváte tady na ty řádky, Tak, datum vystavení faktury proběhlo už v prosinci roku 19.


Ale já jsem z nějakého důvodu na to zapomněl a chci si ji teďka dát do DPHčka. A jak na to? Mám častý dotaz, který teď v poslední době máme. Ten přelom roku je z tohohle pohledu takový trošku komplikovanější, ale není to vlastně nic složitého. Takže ještě jednou koukneme do ní. Všimněte si, Tady tenhle ten první řádek, ten je důležitý pro právě to, kdy ten doklad se objeví ve vašem DPH-čku.


Takže já jsem ten doklad vlastně až účtoval teďka v březnu.


A tady podle tohoto data se to řídí teďka, do jakého měsíce mi to potom spadne do DPH. Já to tady ukážu.


Tady tohle by snad mohlo fungovat. Když se kouknete, tady mám tu fakturu přijatou, koukněte, tady je DUZP. Zkusím DUZP je podle té faktury.


Podle té faktury, já když to tady ještě otevřu jednou. Takže já jsem opsal datum uskutečnitelného plnění, to je totiž to zásadní, podle čeho se to potom páruje a ono to i podle toho leze tady potom do toho kontrolního hlášení, takže důležité je mít uvedeno externí číslo dokladu a DUZP samozřejmě plus DIČ té protistrany.


A toto jsou tři informace, podle kterých se to potom na finančním úřadě spáruje. Vy, vzhledem k tomu, že to je přijatý doklad, můžete ten doklad klasicky vystavit vám dodavatel nebo poskytnout vám službu v lednu a fakturu vystavíš v únoru. DZP jeho je lednové, ale vy jste tu fakturu obdrželi až v únoru.


Takže vy jí, vzhledem k tomu, že jste fyzicky ten doklad neměli už v lednu, ale až v únoru, tak vy jí Musíte tady do té položky datum přijetí dokladu uvést vlastně až ten únor. A tím pádem se stane to, že vašemu dodavateli se ta faktura objeví v kontrolku v lednu a vám až v únoru. Je to naprosto běžná situace a tady v tomto případě, kdy se to přelomilo přes ten rok, je to vlastně stejný princip.


Tím pádem vy jste schopni uplatnit si DPH a pak je tu DUZP, která kromě toho, že má ten význam tady v tom reportu toho kontrolního ohlášení, tak se tím taky řídí datum nákladu. To znamená, že když já bych si teďka vyjel a teď nechci kecat, náklady a výnosy, A vyjedu si to, tak


si podívejte, tady mám prodané zboží, náklad a je to ve výši té faktury, takže když se podíváte, tak tady sečtou ty základy, tady tohleto. Tak mi to odpovídá mým nákladům v tom roce 19. Takže máte fakturu, kterou jste přijali až v roce 20, ale nákladově vám spadne do roku 19. Tady ale pozor. Ve chvíli, kdy máte uzavřené účetní období, k čemu se za chvilku dostaneme, Tak by vám to tu fakturu započítalo celou do roku 20 už.


Takže tady tohle , toto jsme si teď ukázali, platí jenom do chvíle, než uzavřete období. Ono je to i logické z toho důvodu, že vy třeba podáte přehledy a pak se k vám dostane až za půl roku, třeba v červnu, nějaká faktura z roku předchozího, tak logicky... Nemůžete ji zaúčtovat nákladově do toho předchozího období, protože už ho máte uzavřené a rozhodilo by vám to ty zůstatky.


A teďka, když si ukážeme, jak funguje to napovídání na faktuře přijaté, ukážeme si, jak funguje to napovídání toho zaúčtování. Takže já tady mám, tohle je výchozí stav, když nemám vybraný kontakt. Mám tady jenom jednoho dodavatele, ale už tam k němu mám jednu fakturu, takže už má nějakou historii a už mám z čeho vycházet.


Já když to teďka vyberu, tak už se mi tady předvyplnilo, že od tohohle toho dodavatele nejčastěji nakupují zboží a typ DPH je přijaté plnění včera. Za chvilku si ukážeme, jak to bude vypadat, když tam přidáme nového dodavatele. Znovu opakuju, tady to napovídání těch položek se bere z předchozích účetních případů.


V případě přijatých faktur je to na základě kontaktu dodavatelé, v případě vydaných faktur je to plošně přes vydané faktury a kontakt na to nemá. Teďka něco teda vyplním opět.


Týna. Vyhořím ho za účtu. Jo, variabilní symbol. To si teďka vymyslím, to se omluvám. Není to na 10 000, takže není nutné uvádět externí číslo dokladů. Pokud by byl doklad přijatý na 10 000, je nutné vyplňovat externí číslo dokladů opět tady z důvodu párování


potom na tom finančním úřadě. Ještě jsem chtěl říct, že tady podle toho, jak vyberete typ DPH, když si všimnete, je tady toho docela hodně. Nejběžnější bude asi to plnění v ČR. Nicméně může se stát, že nakupujete z EU nebo ze státu z třetích, jak se tomu říká, no prostě mimo EU. To, co tady vyplníte. Ten typ toho DPH, tak jednak se vám tady teda podle toho nabídne ta sazba DPH.


Je potřeba vít, jak je přepnutý ve správném roce, pokud chcete účtovat pod nějakým datumem. Byl jsem teďka v roce 19, nedovolilo mi to zapsat s datumem roku 20 do roku 19. To teda uložím a měl jsem tam teda vyplněno ještě jednou řízení služby z EU, březnové datum a já když to tady teďka vygeneruju znova, tak už mi to tady spadlo do jiného řádku.


Takže podle nastavení tady toho typu DPH se vám vlastně řídí po tom, kam ta položka padá, V případě toho DPH do toho kontrolního hlášení.


Opět kouknu do poznámek, co tady máme dál. Jo, jinak to mazání těch faktur tady funguje úplně stejně. Funguje to takhle ve všech dokladech, takže pokud byste chtěli mazat tady tu jedničku, tak vám tady zůstane šedivá, pokud budete mazat dvojku, Tak ta se smaže úplně, protože je na konci a nevznikne díra v tom číslování a lze tu fakturu nahradit.


A důležitá věc, co je u všech, no ne úplně u všech, ale u drtivého většiny dokladů, tak je tady ta časová osa. V případě vydaných faktur tady bude nejčastěji třeba informace o tom, že byla odeslaná e-mailem někomu. A ke každému dokladu je také možné přikládat přílohu. Já už jsem to tady použil párkrát.


Všimněte si, že tady jsou přílohy. Těch příloh může být k jednomu dokladu víc. A funguje to úplně jednoduše, že prostě otevřete, nahrajete a máte to tady. A to teďka spousta, protože to tam nechci. A ovšem se tady potom vede záznam. Tak, to je časové ose. S tím, že je tady možnost připojovat teda ty přílohy a teď si ukážeme ještě tady ušlé doklady.


Mám tady nějaké doklady, které už jsem tady nahrál a čekají na kontrolu. Ten princip je takový, že vyberete doklad, nahrajete ho, on se zpracovává, jakmile bude zpracovaný, to znamená, že se rozpozná, ať už je to obrázek nebo PDF, Tak se ten text z toho obrázku i rozpozná a přiřadí se mu význam v rámci našeho formuláře pro přijatou fakturu.


Ukážeme si to názorně. Tady mám fakturu, kterou si rozkliknu. Tím se dostanu do prostředí, ve kterém tu fakturu vlastně kontroluji. Co bylo rozpoznáno. Tak já doufám, že jsem si tady nedal nějaké větší peklo, tak tyjo, to je položek. Všimněte si, že teďka mi to tady hlásí, že tam je něco neúplné, tady mně chybí popisy, z popisů to jaksi.


Takhle byste vyplnili všechny chybějící pole, které tady na té faktuře jsou, ale tady jich je hodně, takže já si otevřu jinou fakturu. Pardon, to jsem nezvládl tady.


Jo, to je právě líp. Tak, co mi tady nesedí? Celkové částky, protože to je zálohová faktura, to jsem si taky nevybral dobře. Dobře, tak ukážeme si to tady na něčím jednodušším. Tak jo, tady máme tu fakturu s tím mínusem. Tady se špatně rozpoznali, nebo respektive rozpoznali se správně, ale my tady počítáme cenu za jednotku bez DPH, z důvodu zase nějaké vnitřní kontroly, Takže vidíte, že tady tyhle částky nesedí.


My potřebujeme k tomu, abychom ten výpočet mohli zkontrolovat vůči celkové částce a tomu spočítanému DPH, tak potřebujeme mít vždycky alespoň dva nějaké údaje. V tomto případě jich je tady docela hodně. Tak když abych se dopočítával, kolik je ta cena bez DPH, tak to prostě jednoduše smažu. V tuhle chvíli už mi ty kontrolní výpočty vůči sobě sedí.


Chápu, že v některých případech třeba faktura od operátora může být docela složitá a možná bude kolikrát rychlejší zadat ručně, než ji takhle rozpoznávat. Ale pak jsou případy, kdy to funguje fakt jako efektivně, což je většina, záleží právě i na té složitosti té faktury. Nejhorší jsou faktury, které vám někdo vystavuje v nějakém svém Excelu.


Ten format Těch údajů na té faktuře není takový běžný, nebo tam třeba i některé údaje, nedej bože, chybí. S čím jsou nejčastější problémy, a to teda není faktura, kterou tady se to týká, ale je to položka zaokrouhlení. Velmi často ta položka toho zaokrouhlení není rozpoznaná a vám potom to tady hlásí, že vám nesedí ty celkové součty vůči těm součtům z položek.


Je to jednoduché, Pokud se k takovému něco stane a vy vidíte, že vám to fakt nesedí o pár halířů, je to typicky to zaokrouhlení. Takže to vyřešíte tak, že tady přidáte ručně řádek, napíšete tady zaokrouhlení a uvedete, protože zaokrouhlení má teďka od října, podléhá taky DPH, takže napíšete, jaké je to sazbě, jaká je cena bez DPH, bude to nějakých pár halířů, A tady s tímhletím už byste si měli teďka vystačit, případně tam doplníte ještě jedno číslo, pokud to nebude hlásit a pak vám sedne ta kontrola.


Víte, že já teďka pro změnu, když jsem tady něco přidal, co tady zase neodpovídalo tomu celkovému součtu z těch položek, tak už mě to tady hlásí, že tady mám rozdíl mezi těm, Co se sečte v položkách a co se rozpoznalo na faktuře jako celková částka, kde je pH. Teď mi ta kontrola sedí, já to potvrdím, když se mi všechny ty údaje z té faktury, včetně tady toho PDF originálního, tady si můžu i rozkliknout, pokud třeba ještě teď v tuhle chvíli, já když to tady teď budu tu fakturu zadávat, A všiml bych si něčeho a nebyl bych si jistý, tak můžete si tady rychle otevřít náhled té původní faktury.


Teď už tady v tuhle chvíli teda nejde tady nic editovat, to už je uzavřená záležitost. Nicméně můžete nahlédnout do toho dokladu a případně tady ještě potom něco upravit. A je-li to všechno v pořádku, Mně to tady třeba zase bude hlásit, že právě je to doklad do roku 19. Já teďka účtuji v roce 20, takže mi to nedovolí vyplnit.


Takže já se přepnu do roku 19.


Normálně to uložím.


Jo, to nevadí. Pokud vám to zahlásí, že už existuje variabilní symbol, je to kvůli kontroly, ale jsou prostě případy, kdy opravdu ta faktura má stejný variabilní symbol, jako už měla v minulosti, typicky leasingy nebo nějaké pojištění. Stačí znova kliknout na uložit, ono se to upozornění překoná a ta faktura se vám normálně uloží i se stejným variabilním symbolem.


Kouknu opět, dopoznáme, co tu mám dál. EET, dobře, skočím zpátky do faktur vydaných. V případě EET nastává často mylná, jak to říct, představa, že to EET se generuje už, když vystavuju tu fakturu. To není pravda. Ta EET zpráva se generuje až na základě platby. To znamená, máte sice vydanou fakturu, já ji tady teďka, ono, tady mám sice, že to je bankovním převodem, ale to nevadí, já ji teďka uhradím a kdyby to právě byl ten bankovní převod, tak tam se EET neeviduje.


Ale vzhledem k tomu, že mi ten člověk teďka přišel na prodejnu,


Ještě jedno. Předposlednou dodatku tohoto z toho roku zaplatit


a dáme to zaplatit z pokladny a já tady mám už EET pokladnu, to je taky důležité říct. To, že se generuje EET, je spojeno S tou pokladnou. Ta pokladna musí mít ten příznak, tu vlastnost. Takže já tady mám vybranou pokladnu, která to EET generuje, mám tady nastavený všechny kontakty. Vidíte, že se všechno předvyplnilo v té úhradě. K tomu si taky řekneme něco za chvilku.


A tady mám informaci o tom, že bude odeslána EET zpráva a pokud ji nechci, Vygenerovat z nějakého důvodu, což bych nedoporučoval, tak tady jste museli dát pryč tohleto zatržítko. No a já v tuhle chvíli, když tu platbu uložím, tak se mi vygenerovala EET zpráva, je tady vidět na tom dokladu, a taky je vidět tady poznámce právě zase v té časové ose.


Takže takhle k těm EET zprávám jenom to zásadní sdělení, že ta EET zpráva se odesílá až v té úhradě. A následně potom ta platba, když si uvědomíte, že tam bylo něco špatně, nebo něco se prostě nepodařilo tak, jak mělo, tak tenhle ten doklad teďka, protože je na ně vázaná EET zpráva, Tak nejde smazat, protože už o tom dokladu je nějaká evidence na finančním úřadě.


Takže v tuhle chvíli jediné, co s tím jde, je, že se stornuje ten doklad. Stornem se vytvoří záporný doklad ve stejné výši, takže se pošle vlastně tady tato samá zpráva, akorát bude s minusem. Myslím, že bychom si to mohli ukázat.


Že se napiju, pardon, internet, tak došlo k tomu, co jsem Se bál na to, že mi tady vypadl na chviličku internet. Po co omlouvám, už se zpátky doufám. Tak, já teďka dělám stranu dokladu, abychom věděli, kde jsme skončili. Jo, vidíte, že se vytváří ta platba na zápornou částku. A když ji teďka uložím, tak se vygeneruje ta EET zpráva na západní čísla oproti tomu, Jak byla předtím ta EET zpráva vygenerovaná a v tuhle chvíli ta faktura opět není zaplacená a můžete udělat novou platbu, už třeba na správnou výši nebo nějak zeditovanou, tolik k EET. Další věcí. Co bych vám chtěl ukázat, tady mám teďka aktuálně tři nezaplacené faktury a já jsem se rozhodl, že je teďka zaplatím.


Tady máme takovou hustou funkci, která se jmenuje Export plateb. Já si tady vyberu, můžete si, právě jo, tady mám filtry rychlé, kliknu si na nezaplacené, což jsou teda v mém případě teďka všechny, ale to nevadí, v případě vašem Třeba jich bude jenom pár a právě teďka na základě toho filtru mám tady jenom ty nezaplacené faktury a rozhodnu se zaplatit tady tyhle ty dvě a já, když teďka kliknu na export plateb, tak si vyberu, pro jaký účet se ten export vygeneruje a v jakém formátu teďka.


To záleží na tom, co zkousne to vaše internetové bankovnictví. V případě, že bych tady měl ještě Fiobanku a měl bych ji spojenou Mělo bych to propojení nastaveno i na odesílání plateb do banky, protože tam jsou dva směry. Jedna je, že přijímáte pohyby z banky do účetnictví a pak je následně můžete zaúčtovat.


Stejně tak jde právě posílat ty úhrady do banky k autorizaci. K autorizaci to je důležitý pojem, protože vy ty platby... Oni se rovnou nevytváří. Respektive opět, v té Fiobance tam jde nastavit podle nastavení toho klíče, že do pětistovky, do pětisetkorun českých, se ty příkazy odešlou rovnou. Takže pokud máte nějaké malé faktury do pětistovky a vyberete tady export do banky a máte to nastaveno v tom nastavení toho klíče, který jste si vygenerovali ve Fiobance, tak se vám ty úhrady rovnou odešly z bankovnictví.


V jiných případech vás budou ty platby čekat k autorizaci a musíte v tom bankovnictví je teda ještě odkliknout, že je to v pořádku. Tak, já si teďka tady jenom tak pro legraci vygeneruju, teda ten export. Následně bych teďka ten soubor vzal a do bankovnictví bych ho nahrál a tím by se mi opět předvyplnili příkazy k úhradě a já už bych jenom zautorizoval.


Nemusím nic přepisovat.


Já se opět omlouvám za další výpadek, nečekal jsem, že jich bude tohle tolik. Chtěl jsem, že maximálně jeden. No nicméně, kde jsem skončil? Nevím, co jste slyšeli naposled. Já si tady jenom shrnu moje poznámky, co už jsme stihli probrat. EET v platbě, to jsme probírali, export plateb do banky jsme si teď ukázali, rychlé filtry už jsem taky ukázal.


Tady možná jenom ještě zmíním, že nejsou jenom rychlé filtry, respektive. A když teď mám nezaplacené, ono to funguje vlastně úplně stejně, jako byste tady něco vybrali ručně. S tím rozdílem, že prostě tady už, vidíte, tady se předvyplnily čtyři z těchto možností, takže to nemusím vyplňovat ručně a já jen kliknu a mám tady teď aktuálně nezaplacené faktury.


Dále jsme si ukazovali ty došlé doklady, jak tam funguje ten princip, trošku se omlouvám, Že jsem tam nedal nějakou tu fakturu s tím zaokrouhlením, aby to bylo úplně názorné, ale snad jste princip pochopili, když nesedí součty, ještě to zopakuju, když nesedí součty z takové té kolonky celkem na té faktuře oproti součtům z položek, tak v tu chvíli vám tam to bude hlásit nesoulad a ta faktura vám nepůjde přenést do iÚčta, takže je potřeba tam dorovnat pomocí třeba právě položky toho zaokrouhlení.


Ty částky, aby se to potom rovnalo proti sobě ty kontrolní součty. Co je taky častá věc, a to zrovna bylo teda v tom příkladu ukázáno, že vám to rozpozná částku včetně DPH, i když třeba by do té kolonky měla padnout částka bez DPH, to potom zase může způsobit, že vám nebudou soudit ty kontrolní součty. Takže tohle, když si to pohlídáte, tak to bude všechno v pořádku a mělo by to rozpoznávání fungovat dokonale.


Pak tady mám ještě ukázka napovídání toho zaúčtování, co jsme si taky ukázali, já to ještě jednou zrekapituluji. U vydaných faktur se mi to napovídá plošně na základě všech položek, které jsem vydával, které jsou V těch jedněch fakturách, takže já, když nejčastěji prodávám zboží, budu tady mít napovídáno, že jde o prodej zboží bez ohledu na kontakt.


V případě přijatých faktur je to naopak podle kontaktu dodavatele, takže mám tam benzinu, napoví se mi pohonné hmoty, mám-li tam nějaké papírnictví, tak se mi vyplní nákup kancelářských potřeb a tak dále. Pak tady mám uživatelský dotaz, který nám přišel na naši výzvu. Chtěl bych vás poprosit o ukázky zaúčtování různých položek na různé účty.


Tak, tady jsou dvě možnosti. Buď teda můžete vybrat tu předkontaci, takzvanou, tady ten typ účetní položky, kde jsou takové jako nejběžnější účetní případy, takže, Prodej služby, úroky, poplatky v bance, vratka DPH a tady tyhle ty věci. To vám tady určuje vlastně to zaúčtování té položky na účet účetní osnovy.


Já to ukážu na faktuře, na zaúčtované faktuře vám to ukážu, jo ona je zaúčtovaná, pardon.


Jo, ono tady teďka v té editaci je to vidět lépe, já jsem při vytváření té faktury, bylo vybrané jenom tady prodej zboží a zdanitelné plnění v ČR. A ono právě, jak jsem říkal, ty předkontace, což předkontace určení, já nevím, jak to popsat nějakým lidským pojmem, určuje to prostě, kam se to zaúčtuje. Vy jste schopni, mimochodem, to si můžeme taky ukázat, Ty předkontace si můžete dělat vlastní typy určitých položek.


Tady si můžete vytvářet vlastní předkontace. To znamená, máte pracovníka. Ve skladu, který má za úkol jen vystavovat faktury a máte dva druhy zboží a vy je potřebujete odlišovat třeba z důvodu nějaké analytiky. Že si potom chcete vyhodnotit, co vám jde víc. Tak v tom případě i tady napíšete název prodej notebooků a vedle toho bude prodávat klávesnice.


A vy chcete mít ty dva produkty rozlišené. A nechcete tomu člověkovi Dělat v hlavě zbytečný nepořádek, protože on by samozřejmě to rozlišení mohl udělat přímým výběrem toho účetu účetní osnovy.


Tady by šla přímo vybrat Tady by šlo přímo vybrat účet analytiky, to znamená, že tady nebude tržba za zboží 604, ale bude tady třeba 64001 a tam bude tržba za zboží pomlčka klávesnice třeba. Tak vyjmu tady tu, ten výběr vlastně urychlíte nebo usnadníte tu orientaci tady tím, že nastavíte ty početní položky, které se budou jmenovat prodej klávesnice.


V tu chvíli, když vyberete takovouhle předkontaci, tak se vám rovnou, účtuje ta položka třeba na ten analytický účet, tak k tomu slouží tady tedy ty typy účetní položky, kam se vlastně ta faktura potom účtuje. Já teda doufám, že to je dostatečná odpověď, nejsem si úplně jistý, že tohle stačí, ale snad jo, protože ten princip je fakt jednoduchý, tam jako zatím není potřeba hledat žádné složitosti.


Momentálně mi není jasné, pokud fakturu i zaúčtuji, kde se to projeví a kde se nastavuje správný účet. Tak, to, jak se projevuje to zaúčtování faktury, to jsme si ukazovali už na začátku, že ve chvíli, kdy ta faktura není zaúčtovaná, tak nevstupuje do účetního hodiníku, tím pádem ani nevstupuje do žádných přehledů, třeba DPH, nebo do nějakých reportů, nákladů a výnosů atd.


Tady tímhletím vyurčujete... Asi bych to nejlíp přirovnal k tomu, když si potřebujete rozlišovat ty vaše náklady a výnosy. Tímhle tím, vy jste jednoduše a rychle schopni si rozčlenit ty položky těch dokladů. Takže chcete sledovat, kolik vám nese, nevím, prodej zboží právě, tak když budete mít všechno poctivě vyplněno, U těch položek, že jde o prodej zboží, ne o prodej služby, protože pak k tomu můžete mít třeba ještě nějakou doprovodnou službu, nevím, třeba ve stavebnictví a chcete rozlišit to, kolik jste utržili na materiálu a to, kolik jste utržili za ty dodané služby, tak si to právě rozlišujete tady tím typem účetní položky a následně v reportech jste schopni si to potom vjet v nějakou  sestavu a zjistit, jak se vede té, které části třeba vašeho byznysu.


Kromě toho, já to tady nemám zapnuto, ale ještě máme právě modul středisek a zakázek, kdy tady přibudou dvě kolonky pro právě výběr střediska, respektive zakázky. A kromě analytických účtů, které si můžete přidat taky v nastavení.


Tady když přijímáte do účetnictví, tady když to vyplníte, máme to kdyžtak taky zmíněno v nějakém předchozím webináři, tady když vyplníte tu analytiku, ten analytický účet, tak tím vám vznikne jedna dimenze pro rozlišování, pro nějaké jako detailnější rozlišování těch vašich příjmů a výdajů, respektive nákladů výnosů.


A druhá a třetí dimenze jsou právě ty střediska a zakázky. Takže opět jste schopni rozlišovat, když si to teda budete dostatečně detailně členit, tak jak jste ziskoví na konkrétní zakázce, přes středisko třeba budete sledovat výkonnost, Nějakého týmu. Máte třeba dvě party lidí, které se střídají, nevím, právě na jedné zakázce, takže vy jste schopni si zjistit za zakázku a potom třeba ještě za tu partu lidí, která je výkonnější.


Těch využití potom se dá najít spousta, záleží fakt čistě jenom na tom, jak se k tomu postavíte.


Další dotaz, co tady mám. Jak například zaúčtuji platbu vodovosti za benzín, kancelářské potřeby, software, jak může automatické pořizování účtu pro tyto položky. Tam to opět funguje stejně.


A já teda dám. Kladnu vydanou. Asi tady teďka. No dobře, zaplatím opět stejnou. Tak, už to bylo obnoveno. Já se fakt omlouvám. Ten internet mě trošku zrazuje. Tak, já jsem vám chtěl ukázat nastavení počátečních stavů, protože to je velmi důležitá věc a dělá se v tom často úplně zbytečná chyba. Já tady mám firmu, která účtuje od roku 19 a mám tady počáteční stavy účtu účetní osnovy.


Já jsem si to tady už předvyplnil.


Seřadím si to podle částky, ať tady vidím rovnou ty, které mám zadány. Mám tady vložený základní kapitál a ten jsem vložil současně do pokladny. Takže mám tady teďka ty počáteční stavy, mám tady 200 000 za počáteční kapitál, základní kapitál, pardon, a ty počáteční stavy, Se vztahují vždycky výhradně k prvnímu období, které máte v e-účtu.


Dál už se do počátečních stavů nezasahuje nikdy.


Takže když začínáte s e-účtem, tak my to takhle vždycky doporučujeme, pokud přecházíte třeba z jiného účetního softwaru, uzavřete si účetní období, které máte aktuálně v tom předchozím, vyjeďte si... Koncové stavy účtu, a ty sem potom přepište a začněte s čistým štítem.


Následně, když dokončíte účtování toho roku, tak si to tady ukážeme na rozvaze a výsledovce, máme si to za ten rok 2019


Tak já doufám, že jsem se tam nedopustil teď něčeho, co by mi to rozhodilo a vyjedu si tu výsledovku a vidíte, že můj hospodářský výsledek se shoduje, aktiva, pasiva by tím pádem měla být stejná. Nejsem účetní, tak prosím vás, pokud bych se dopustil nějakého formálního nedostatku, tak mi to prosím nevytýkejte.


Já vám teďka ještě ukážu tu závěrku toho účetního období. A právě, aby se potom vše převedlo správně do dalšího roku, je vždy potřeba, tenhle mi tady dneska fakt zrazuje, no nicméně. Tak dokončila se ta kontrola těch účetních dokladů, tam jsme asi skončili. Když kliknete na uzavřít období, jde ke kontrole účetních dokladů.


Pokud je vše v pořádku, tak vám to tady ukáže tohle z toho obrazovku. Ještě jednou se to ujistí, že chcete opravdu to účetní období uzavřít. A v tuhle chvíli já, když ho uzavřu, tak se mi uzavřou všechny účty, udělají se takzvané uzávěrkové doklady a zůstatky se převedou do dalšího období. Takže opět začínáte potom další účetní rok,


začínáte s čistým štítem, počáteční stavby jsou 0, jo? Tak, vzhledem k tomu, že mi ten internet fakt hapruje, já se za to strašně moc omlouvám, tak já si myslím, že Ještě ukážu teda jenom rozvahu a výsledovku pro státní zprávu. Nebudu se v tom nějak teďka víc ponořovat, jenom máme tam přednastaveno základní mapování a tady tenhle přehled rozvahy pro státní zprávu a výsledovky pro státní zprávu, tak tohle je format, Který je shodný s daňovým přiznáním, takže vy, když potom budete dělat daňové přiznání právnické osoby, tohle z toho opíšete a tam je právě rozvaha a výsledovka, kterou musíte přikládat, tohle z toho do ní opíšete a mělo by vám to usnadnit spoustu práce.


Důležitá věc, pokud právě používáte ty analytické účty anebo tam jsou nějaké účty, které musíte rozhodnout vy, kam budou spadat, Tak tady, na té pravé straně, v tom sloupci, já tady teďka nemám nic, ale byly by tady nepřiřazené účty, nenulové účty, to znamená, že jsou tam nějaké obraty na nich a je potřeba rozhodnout, do jakého řádku potom spadají.


To si musíte rozhodnout vy sami, o co vlastně jde, protože se může jednat dlouhodobý nebo krátkodobý závazek, nedá se o tom vždycky úplně jednoznačně rozhodnout. V tu chvíli, já to tady ukážu, Jo, ale není nulový, teda nenulový, nevím, ale to je nějaký nenulový tady, hledáme. Jo, takhle by to vypadalo. Já ho teďka vezmu, přesunu ho sem, ten účet.


A v tuhle chvíli mám všechny účty přiražené a tím pádem se mi vygeneruje ta rozvaha se všema vlastně těma účty, které bych měl vykázat a nebude tam nic scházet. A ten princip je úplně stejný i pro tu výsledovku pro státní zprávu. Opět vyberete si, v jakém rozsahu jí děláte, jestli máte druhové nebo účelové.


Pokud by šlo o účelové, tak tamto budete muset dávat všechno ručně. Tady není vybráno vůbec nic. V případě toho druhového, které je snad častější, tak už to tady máme předvyplněno, ale opět, pokud by tady byly nějaké analytické účty, Tak je potřeba o nich rozhodnout, kam by měli spadnout. A to bychom asi měli pro dnešek všechno, koukám, že to je, že to vyšlo zhruba na hodinu, já se ještě jednou hrozně moc omlouvám za ty výpadky, tady opět zakolísalo, bylo obnoveno, tak už jsme se tam zase live, já se hrozně moc omlouvám, já se ani nerozloučím, Ten internet mě dneska opravdu zradil.


Moc se omlouvám za to, že to bylo takhle kouskované. Já doufám, že se nám potom při editaci toho podaří z toho sestavit něco smysluplného. Já doufám, že tam vše důležité zaznělo dneska. Děkuji, že jste se na náš webinář dneska podívali a těším se někdy u nějakého dalšího zase webináře. Pokud by ještě na základě toho dnešního webináře vznikly nějaké dotazy, které...


Třeba jsem něco nevysvětil dostatečně, anebo jste něco nepochopili úplně správně, nebojte se nám ozvat, napište nám, zavolejte nám a věřím, že případně nějaké další dotazy, a třeba pokud budou i důležité pro ostatní uživatelé, tak třeba vydáme nějaký článek na blogu, nebo nějak to pokryjeme. Tak jo. Děkuju ještě jednou teda za pozornost, moc se omlouvám za ten internet, Moc se omlouvám za vrzající stůl, jsou to takové trošku provizorní podmínky, ale věřím, že to pochopíte.


Tak jo, díky moc za pozornost a mějte se fajn a uvidíme se někdy příště.Podívejte se na další tipy na používání naší aplikace.

Odebírejte náš kanál: https://goo.gl/ZpqcX9
Výuková videa naleznete https://goo.gl/QrJQnN
Pravidelné webináře tady: https://goo.gl/BRS4p9

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit