Jestliže potřebujete odesílat doklady na více e-mailových adres, upravte si v adresáři na kartě příslušného kontaktu jeho kontaktní e-mail. V řádku pro e-mail stačí jednotlivé adresy oddělit čárkou nebo středníkem.
Zadané e-mailové kontakty se pak budou automaticky vyplňovat při odesílání dokladů zákazníkovi a platí to i pro opakovanou fakturaci. V PDF verzi faktury bude uvedena jen první e-mailová adresa z řetězce.


Podívejte se na další tipy na používání naší aplikace.

Odebírejte náš kanál: https://goo.gl/ZpqcX9
Výuková videa naleznete https://goo.gl/QrJQnN
Pravidelné webináře tady: https://goo.gl/BRS4p9