Jestliže potřebujete odesílat doklady na více e-mailových adres, upravte si v adresáři na kartě příslušného kontaktu jeho kontaktní e-mail. V řádku pro e-mail stačí jednotlivé adresy oddělit čárkou nebo středníkem.
Zadané e-mailové kontakty se pak budou automaticky vyplňovat při odesílání dokladů zákazníkovi a platí to i pro opakovanou fakturaci. V PDF verzi faktury bude uvedena jen první e-mailová adresa z řetězce.