Identifikovaná osoba - Jak ji účtovat a vyplnit přiznání?

Změněno dne Fri, 26 May 2023 v 09:46 AM

Záhlaví – zatrhnout, že se jedná o IO:


Obsah obrázku text, interiér, snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky


C. oddíl I

- všechny doklady za daný měsíc přepočítat kurzem ČNB na CZK k datu vystavení a z celkové částky vypočítat výši DPH (obvykle sazba 21%)
C. oddíl VI

- na řádku 64 uvidíme částku k úhradě (na řádku 65 uvidíme částku k odpočtu)

Na závěrečné stránce vždy doporučuji zadat ještě Protokol chyby, díky kterému zjistíte případné chyby ve vyplněném přiznání. Je také dobré si zde stáhnout vyplněný formulář do počítače. A zároveň tu najdete i pokyny k platbě. Nezapomeňte daň do 25. zaplatit. :)


SH – identifikovaná osoba

V případě identifikované osoby ho vyplňujete pouze v případě, pokud jste poskytli službu podnikateli do jiného státu EU. I zde platí termín podání do 25. dne následujícího měsíce.
POZOR: Celková částka uvedená ve sloupci „Celková hodnota plnění v Kč“ musí být shodná s Přiznáním k DPH na řádku 21!!!


Účetní zápis – jak si zaúčtovat daň

Podnikatel se chová jako neplátce, proto je nutné si proúčtovat DPH interním dokladem.

Příklad:

Nákup služby za 239,20 EUR

Služba                    518    239,20        /321    Zaúčtujeme jako FAP

Uskutečněné DPH z nákupu služeb        50,23 EUR        

Uděláme tedy interní doklad:

Nenárokované DPH            538    50,23        /343

Úhrada DPH v bance            343    50,23        /221


NUTNO si přepočítat danou částku 50,23 EUR na CZK kurzem k datu dokladu podle ČNB.

Účet 538 je daňově uznatelným nákladem. Z výše uvedeného vyplývá, že IO musí zaplatit daň z nakoupených služeb či zboží ze zahraničí. Nemá prostě nárok na odpočet.


POZNÁMKA: Pokud jsem povinná, podávám přiznání k DPH do 25. dne měsíce po měsíci, kdy mi povinnost vznikla. Když jsem však nakupovala a fakturovala jen v ČR, nepodávám přiznání. Když dodám službu mimo ČR bez nákupu ze zahraničí, vyplním jen souhrnné hlášení a DPH neplatím. Souhrnné hlášení vyplňuji pouze, pokud prodám službu DPH plátci v EU, což ověřím na VIES VAT. Pozor, toto se netýká zboží.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit