Otázka: Je možné vystavovat doklady v cizích jazycích?


Odpověď: Ano, je to možné. iÚčto umí vystavovat doklady v českém, anglickém, německém a slovenském jazyce. Jazyk dokladů se nastavuje na kartě zákazníka, tudíž není nutné pokaždé nastavovat jazyk např. ve vydané faktuře. V následném PDF tiskovém výstupu bude doklad zobrazen v požadovaném jazyce.Účetní doklady v cizích jazycích jsou dostupné od tarifu Pokročilý.