Otázka: Je možné přikládat k dokladům poznámky a přílohy?


Odpověď: Pro účel interní poznámky můžete použít časovou osu pod dokladem, kde můžete i např. přikládat soubory.