Vytvořili jste více objednávek pro jednoho odběratele a nyní byste mu na vše rádi vystavili jednu fakturu? Žádný problém. Postupujte následovně:


1. Nejprve se přesuňte do seznamu objednávek (Faktury vydané - Objednávky), kde si nalezněte čísla všech objednávek, které chcete vyfakturovat.


1


 2. Poté se přesuňte do seznamu vydaných faktur a zvolte tlačítko Vystavit fakturu.


2


3. Rozbalte nabídku Ostatní fakturační údaje.


3


4. Čísla vámi vybraných objednávek vložte do pole Objednávky. Systém jejich položky automaticky přidá na fakturu.