Pokud využíváte modul pro evidenci středisek a zakázek, jistě oceníte možnost přidávat nová střediska a zakázky přímo při vytváření dokladu.