Pokud využíváte modul pro evidenci středisek a zakázek, jistě oceníte možnost přidávat nová střediska a zakázky přímo při vytváření dokladu.


Evidence středisek a zakázek je dostupný jako příplatkový modul.